Nawigacja

Aktualności

Wystawa „«Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały». Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw” – Przedecz, 1–6 maja 2012

  • W dniu otwarcia wystawy w przedeckiej parafii
  • Ks. Henryk Ambroziak (proboszcz parafii w Przedczu) udziela wywiadu dla telewizji regionalnej
  • Kościół w Przedczu
  • Rodzinne zwiedzanie wystawy 3 maja 2012 r.

Od 1 do 6 maja br. w kościele pw. św. Rodziny w Przedczu (pow. włocławski) prezentowana była wystawa „«Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały». Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”, przygotowana przez dr Alicję Paczoską-Hauke. Ekspozycję wystawy w Przedczu zorganizował pion edukacyjno-naukowy Delegatury IPN (dr Alicja Paczoska-Hauke jest jego pracownikiem) przy współpracy Towarzystwa Samorządowego Ziemi Przedeckiej.

Na planszach wystawowych zarysowano krótką charakterystykę najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945–1954 w regionie kujawsko-pomorskim (teren ówczesnego województwa pomorskiego). Cztery panele wystawowe poświęconych jest tragicznym losom żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy podjęli walkę z sowiecką okupacją na Kujawach wschodnich. Był wśród nich Jerzy Gadzinowski ps. „Szary” (1927-1946), dowódca oddziału zbrojnego, który pochodził z miejscowości Rybno, wchodzącej w skład parafii Przedecz. 29 maja 1946 r. został zamordowany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w bydgoskim więzieniu.

W dniu oficjalnego otwarcia wystawy w rodzinnej parafii Jerzego Gadzinowskiego (2 maja) odbył się koncert „Oskarżeni o wierność” w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego z Gdańska.

Wystawa była prezentowana w Przedczu w dniach od 1 do 6 maja.
 

do góry