Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście – Gdańsk, 23 maja 2012

23 maja br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, sala S 211)  odbył się wykład „Działalność Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego II Korpusu w latach 1945–1949 na terenie Palestyny i Austrii”, który wygłosił politolog Aleksander Kozicki.

Prelegent przybliżył słuchaczom stosunkowo mało znaną historię polskiego wywiadu wojskowego działającego przy II Korpusie, którego działalność kontynuowała od 1946 r. (tj. po ewakuacji II Korpusu do Wielkiej Brytanii) zakonspirowana organizacja, tzw. Biuro Planowania z Brukseli. W trakcie wystąpienia poruszone zostały ciekawe zagadnienia, m.in. radiowywiad polski na Bliskim Wschodzie, nakierowany na rozpoznanie wywiadu sowieckiego, początki polskiego wywiadu atomowego (rozpracowanie kopalni uranu w Kowarach), porównanie działalności wywiadu amerykańskiego i polskiego na terenie Austrii, wspieranie niepodległościowców austriackich przez polski wywiad.

Aleksander Kozicki (ur. 1971), politolog, w trakcie prac nad rozprawą doktorską zatytułowaną Emigracyjny wywiad wojskowy w latach 1945–1949, która powstaje pod opieką prof. Bogdana Chrzanowskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Autor publikacji: Działalność organów bezpieczeństwa PRL przeciwko białoruskiej emigracji politycznej [w:] Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny. Emigracje polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej, red S. Łukaszewicz, Lublin–Warszawa 2010; Oddział Informacyjny Sztabu II Korpusu w latach 1945–1946. Dalsze losy pracowników Oddziału II Sztabu Głównego [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2; Ośrodek wywiadu II Oddziału Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych  pod krypt. „Biuro Planowania” w świetle materiałów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego [w:] Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Toruń 2006.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działalności trójmiejskiego Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” (Klub afiliowany przy gdańskim oddziale IPN).
 

Organizatorami spotkania – obok Instytutu Pamięci Narodowej – są Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK.

do góry