Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z Krzysztofem Filipem, autorem książki „Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945–1949” – Sopot, 31 maja 2012

31 maja br. w księgarnio-kawiarni „Bookarnia. Książka i Kawa” w Sopocie (ul. Haffnera 7/9) odbyło się spotkanie z historykiem Krzysztofem Filipem, autorem książki „Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945–1949”, wydanej przez gdański oddział IPN.

Książka ta jest prawdopodobnie pierwszą w kraju monografią poświęconą dziejom jednostki MO na poziomie pojedynczej miejscowości i należy do nielicznych prac dotyczących historii Milicji Obywatelskiej. Stanowi także ciekawe źródło informacji na temat powojennych dziejów Sopotu, znanych głównie z publikacji popularnonaukowych. Książka Krzysztofa Filipa powstała na podstawie jego pracy magisterskiej, za którą w 2009 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Sopotu za najlepszą pracę dyplomową o tematyce sopockiej. Publikacja ta jest owocem kilkuletnich badań autora. Jego zamierzeniem było całościowe opisanie historii i działalności MO w Sopocie w latach 1945–1949. W tym celu autor dokonał rozległej kwerendy archiwalnej. Wykorzystano dokumentację znajdującą się w zasobach ośmiu Archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (przede wszystkim w Gdańsku), a także Archiwum Państwowego w Gdańsku i jego oddziale w Gdyni oraz Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Autor skorzystał także z innych materiałów (m.in. relacji świadków), czasopism milicyjnych i literatury przedmiotu.

Krzysztof Filip – urodzony w 1983 w Gdańsku, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (2009), doktorant Historii UG, pracownik pionu naukowego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Interesuje się powojenną historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów komunistycznych organów bezpieczeństwa i porządku publicznego na Pomorzu. Jest autorem książki „Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945–1949” , a także m.in. biogramów i haseł, które ukazały się w drukowanej oraz internetowej wersji „Encyklopedii Solidarności” (wkrótce ukaże się jej drugi tom). Publikuje artykuły w czasopismach regionalnych. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Służba Bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1956–1975”.
 

do góry