Nawigacja

Aktualności

Pracownicy IPN laureatami stypendium START 2012 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Tomasz Ceran z OBEP Oddział w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy oraz Jan Olaszek z BEP w Warszawie zostali laureatami programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Program skierowany jest do młodych (poniżej 30 roku życia), stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

W edycji 2012 FNP przyznała 117 stypendiów spośród 968 kandydatów ze wszystkich dziedzin nauki, w tym 5 z historii. Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie FNP.

* * *

Dr Tomasz Ceran (ur. 1983) jest absolwentem historii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2010 r. wygrał ogólnopolski konkurs Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dla doktorantów polskich szkół wyższych na najlepszy esej z dziedziny stosunków międzynarodowych za szkic (Nie)ruchome wahadło? Ptolemeusz, Kopernik i trójkąt von Hayeka a współczesny kryzys gospodarczy. W tym samym roku na UMK pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego W. Borejszy obronił pracę doktorską Świat idei Jacka Kuronia za którą otrzymał Nagrodę Klio III stopnia. W swoich badaniach naukowych zajmuję się historią idei i myśli politycznej w XX wieku oraz okupacją niemiecką na Pomorzu Gdańskim. Jest autorem trzech książek: Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008; Świat idei Jacka Kuronia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940-1943) na tle ideologii nazistowskiej, IPN, Bydgoszcz-Gdańsk 2011.

Jan Olaszek (ur. 1985), absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Biura Edukacji Publicznej IPN, doktorant w Instytucie Historii PAN. Autor m.in. „Nieliczni ekstremiści”: podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego, Gdańsk 2010, współredaktor: Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku. T. 1, Warszawa 2011, Solidarność, Warszawa 2010 oraz licznych artykułów. Członek Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. Zainteresowania badawcze: opozycja demokratyczna w PRL, „Solidarność”, prasa drugiego obiegu.
 

do góry