Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla maturzystów „»Od strajków sierpniowych do wyborów czerwcowych«. Wokół »Solidarności«, innych niezależnych ruchów opozycyjnych, obozu władzy i transformacji ustrojowej (1980–1989)” – Włocławek, 18 kwietnia 2012

18 kwietnia br. w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku (ul. Łęgska 26) odbędzie się piąte i ostatnie spotkanie z cyklu warsztatów skierowanych do tegorocznych maturzystów z historii, przygotowane przez historyków z pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Spotkanie zatytułowane „»Od strajków sierpniowych do wyborów czerwcowych«. Wokół »Solidarności«, innych niezależnych ruchów opozycyjnych, obozu władzy i transformacji ustrojowej (1980–1989)” poprowadzi dr Krzysztof Osiński.

Na cykl warsztatów składa się 5 spotkań, podczas których historycy i edukatorzy przedstawiają kolejne etapy powojennej historii Polski do 1989 r. Podczas spotkań prezentowane są tematyczne wykłady i prelekcje, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi oraz fragmentami filmów dokumentalnych. Jednym z punktów zajęć są ćwiczenia z analizy i interpretacji materiałów źródłowych (zróżnicowanych pod względem rodzaju i formy fizycznej). W ramach rekapitulacji pierwotnej młodzież rozwiązuje zestawy specjalnie przygotowanych ćwiczeń, opracowanych zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych. W zajęciach uczestniczy tylko młodzież licealna z Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku.

do góry