Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla maturzystów pt. „»Złota dekada«, czyli kraj na równi pochyłej. PRL za czasów rządów I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka (1970–1980) i narodziny opozycji przedsierpniowej” – Włocławek, 11 kwietnia 2012

11 kwietnia br. w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku (ul. Łęgska 26) odbyło się czwarte spotkanie z cyklu warsztatów skierowanych do tegorocznych maturzystów z historii, przygotowane przez historyków z pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Spotkanie zatytułowane „»Złota dekada«, czyli kraj na równi pochyłej. PRL za czasów rządów I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka (1970–1980) i narodziny opozycji przedsierpniowej” poprowadziła dr Katarzyna Maniewska.

Na cykl warsztatów składa się 5 spotkań, podczas których historycy i edukatorzy przedstawiają kolejne etapy powojennej historii Polski do 1989 r. Podczas spotkań prezentowane są tematyczne wykłady i prelekcje, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi oraz fragmentami filmów dokumentalnych. Jednym z punktów zajęć są ćwiczenia z analizy i interpretacji materiałów źródłowych (zróżnicowanych pod względem rodzaju i formy fizycznej). W ramach rekapitulacji pierwotnej młodzież rozwiązuje zestawy specjalnie przygotowanych ćwiczeń, opracowanych zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych. W zajęciach uczestniczy tylko młodzież licealna z Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku.

Termin i temat ostatniego spotkania:
18 kwietnia – „»Od strajków sierpniowych do wyborów czerwcowych«. Wokół »Solidarności«, innych niezależnych ruchów opozycyjnych, obozu władzy i transformacji ustrojowej (1980–1989)”.

do góry