Upamiętnienie postaci Danuty Siedzikówny „Inki” w gminie Jedlnia-Letnisko – 16 września 2017

„Losy Kresowych Powstańców”. Spotkanie integracyjne z kresowymi kombatantami – 15–22 września 2017

Konkurs dla młodzieży „Zapal znicz pamięci – Znajdź bohatera!”

Prezentacja wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna «Inka» 1928–1946” – Gdańsk, 28 sierpnia – 18 września 2017

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)