Prezentacja wystawy poświęconej Błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce – Gdańsk, Sala BHP, 24 sierpnia – 7 września 2017

Prezes IPN podpisał list intencyjny w sprawie stworzenia programu edukacyjnego z TVP, Stowarzyszeniem „Godność” i NSZZ „Solidarność” – Gdańsk, 24 sierpnia 2017

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Gdańsk, 24 sierpnia 2017

Stań! Zobacz! Zapamiętaj! Sowieckie ludobójstwo na Polakach 1937–1938 – Bydgoszcz, 11–25 sierpnia 2017

Otwarcie i prezentacja wystawy „To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze «być» i nasze «mieć». Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987” – Gdańsk, 11 czerwca – 31 sierpnia 2017

Prezentacja wystawy „Tajna Organizacja Wojskowa «Gryf Pomorski»” – 5 czerwca – 31 sierpnia 2017

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)