„Wolność jest moim domem”. Spotkanie z Kazimierzem Piechowskim, uciekinierem z Auschwitz – Tczew, 20 czerwca 2017

„Dąbrowszczacy” (opracowanie historyczne dr. Daniela Czerwińskiego)

Dekomunizacja przestrzeni publicznej na Pomorzu – Gdańsk – 20 czerwca 2017

Otwarcie i prezentacja wystawy „To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze «być» i nasze «mieć». Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987” – Gdańsk, 11 czerwca – 31 sierpnia 2017

Prezentacja wystawy „Tajna Organizacja Wojskowa «Gryf Pomorski»” – 5 czerwca – 31 sierpnia 2017

Cykl „Spotkań z historią” – Gdańsk, 17 października 2016 – 26 czerwca 2017

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)