Dr Karol Nawrocki z IPN dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

III ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – zgłoszenia do 9 marca 2017

Cykl „Spotkań z historią” – Gdańsk, 17 października 2016 – 26 czerwca 2017

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2016/2017

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)