Promocja książki „Wielki terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Represje wobec Polaków” – Gdańsk, 21 kwietnia 2017

Informacja o działalności Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku – 21 kwietnia 2017

Przegląd filmowy „Echa Katynia” – 19 kwietnia – 22 maja 2017

Cykl „Spotkań z historią” – Gdańsk, 17 października 2016 – 26 czerwca 2017

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)