Promocja książki pod red. ks. dr. Jarosława Wąsowicza „Danuta Siedzikówna ps. »Inka« (1928–1946). Pamięć i tożsamość” – Gdańsk, 30 marca 2017

III ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Cykl „Spotkań z historią” – Gdańsk, 17 października 2016 – 26 czerwca 2017

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)