Seminarium dla nauczycieli „Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy (1908–1918)” – Bydgoszcz, 28 marca 2018

Bez Wolnych Związków Zawodowych nie byłoby „Solidarności”

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura-Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018