W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja historyczna „Polskie drogi do niepodległości” – Toruń, 21 marca 2018

Bez Wolnych Związków Zawodowych nie byłoby „Solidarności”

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura-Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018