Prezentacja wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna »Inka« 1928–1946” w Warszawie (do 27 marca 2017)

III ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Cykl „Spotkań z historią” – Gdańsk, 17 października 2016 – 26 czerwca 2017

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)