IV Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek FKL Ravensbrück - Gdańsk, 14 marca

Bez Wolnych Związków Zawodowych nie byłoby „Solidarności”

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura-Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018