Bez Wolnych Związków Zawodowych nie byłoby „Solidarności”. W Katowicach odbyły się uroczyste obchody 40-lecia WZZ – 21 luty 2018

Bez Wolnych Związków Zawodowych nie byłoby „Solidarności”

Wernisaż wystawy o księdzu Jerzym Popiełuszce – Przedecz, 18–25 lutego 2018

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura-Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018