Powstała aleja Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Bydgoszcz, 17 listopada 2017

XXVII sesja naukowa Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej pt. „Łączność konspiracyjna 1939–1945” – Toruń, 16–17 listopada 2017

Wernisaż wystawy „Archipelag SŁON” – Gdańsk, 6 listopada 2017

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura-Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018

Wystawy IPN – wspomnienie komunistycznych zbrodni w setną rocznicę bolszewickiej rewolucji z 1917 roku

Wystawa „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w dwudziestym wieku” – Bydgoszcz, 5 października – 30 listopada 2017

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018

Cykl audycji w Radiu Gdańsk „Nieznane głosy świadków historii” (początek – wrzesień 2016)